Budownictwo ekologiczne

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Jak to działa?

System ogrzewania podłogowego opiera się na dostarczeniu do pomieszczenia ciepła przy niskiej temperaturze powierzchni grzewczych. Powierzchnią grzewczą jest cała podłoga w obiekcie, uzupełniona o specjalne rurki zalane w warstwie jastrychu. W rurkach krąży woda podgrzewana przez odpowiednie źródło ciepła. Woda grzewcza, stopniowo przepływając wzdłuż rury, oddaje swoje ciepło do jastrychu, ogrzewając tym samym podłogę i cały dom. Chłodniejsza woda powraca do kotła, gdzie pozostaje ponownie ogrzana i puszczona w obieg. W typowym systemie, rury leżą bezpośrednio na izolacji, jaką jest najczęściej wysokiej klasy styropian systemowy. Ułożone rurki po odpowiednim ułożeniu dylatacji, taśm brzegowych i zbrojenia są gotowe do zalania. Ich wydajność grzewcza zależy głównie od temperatury wody w nich płynącej, odległości w jakich są one ułożone oraz grubości izolacji.

Ogrzewanie podłogowe

Rurki układa się w pętle grzewcze uformowane w spirale lub meandry. W strefach brzegowych (pod oknami, drzwiami zewnętrznymi), gdzie są duże straty ciepła, rurki układa się nieco gęściej – uzyskując większą wydajność cieplną.

 

 

 

 

Dlaczego warto się zdecydować?

 1. energooszczędność - dzięki dużej powierzchni grzewczej oraz niskiej temperaturze wody w instalacji;
 2. idealny rozkład temperatury w pomieszczeniach;
 3. estetyka pomieszczeń – elementy grzejne są niewidoczne;
 4. do jej zasilania można stosować ekologiczne i bezobsługowe źródła ciepła (np. pompy ciepła);
 5. trwałość – niskie temperatury;
 6. wysoka sprawność urządzeń – niewielkie straty;
 7. bezobsługowa praca; 8korzystny dla zdrowia – mało kurzu, sucha podłoga, brak środowiska sprzyjającego rozwojowi roztoczy, grzybów...
 8. energooszczędność - dzięki dużej powierzchni grzewczej oraz niskiej temperaturze wody w instalacji;
 9. idealny rozkład temperatury w pomieszczeniach;
 10. estetyka pomieszczeń – elementy grzejne są niewidoczne;
 11. do jej zasilania można stosować ekologiczne i bezobsługowe źródła ciepła (np. pompy ciepła);
 12. trwałość – niskie temperatury;
 13. wysoka sprawność urządzeń – niewielkie straty;
 14. bezobsługowa praca;
 15. korzystny dla zdrowia – mało kurzu, sucha podłoga, brak środowiska sprzyjającego rozwojowi roztoczy, grzybów...
 16. w połączeniu z odpowiednimi systemami zasilania użytkowanie jest jeszcze tańsze.

POMPY CIEPŁA

Istota działania pompy ciepła polega na wykorzystaniu zasobów energii naturalnej, której źródłem może być powietrze atmosferyczne, grunt, wody powierzchniowe lub podziemne. Pompa ciepła (podnosi) pobiera energię cieplną z tych źródeł i przenosi ją do ogrzewanego obiektu. Pompy ciepła mają zastosowanie w klimatyzacji, systemach centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, służą do podgrzewania wody użytkowej. Budowa i zasada działania pompy ciepła podobna jest do działania domowej lodówki, z tą różnicą że “produktem” pompy ciepła jest przeważnie ciepło. Inaczej też optymalizuje się pracę pompy ciepła. Praca pompy ciepła w układzie grzewczym różni się nieco od pracy typowego kotła c.o. Pomijając oczywisty brak komina to; maksymalna temperatura zasilania uzyskiwana za pomocą pompy ciepła wynosi najczęściej 55 °C (65°C) - zależy to od konstrukcji pompy ciepła. Drugą ważną cechą każdej pompy ciepła jest to że znakomitą większość energii dostarczanej do układu pobiera ona z tzw. dolnego źródła (DZ) (woda studzienna, z morza, ziemia, powietrze). Oczywiście najkorzystniej jest gdy pompa ciepła jak najwięcej ciepła pobiera z “darmowego” DZ, a jak najmniej energii z sieci elektrycznej. Bardzo ważny jest także optymalny dobór mocy pompy ciepła do konkretnego układu - szczególnie niekorzystne jest dobranie pompy ciepła o za wysokiej mocy.

 

          Pompa cieplna          Pompa cieplna

 

REKUPERACJA

Chcąc osiągnąć standard budynku energooszczędnego, a tym bardziej pasywnego, trzeba zastosować mechaniczną wentylację nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Rekuperacja nie tylko powoduje odzysk ciepła, ale ma także wiele innych zalet: dostarcza świeże powietrze, pozwala na zmniejszenie wilgotności powietrza wewnątrz domu i skuteczne usunięcie szkodliwych zanieczyszczeń powstających w budynku. Stała wymiana powietrza chroni przed nadmiernym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, CO2 czy kurzu. Poza tym w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej mechaniczna jest niezależna od panujących warunków atmosferycznych. Jej głównym elementem jest wysokoefektywna centrala - rekuperator.

Rekuperator jest to urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia odzysk ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku lub pomieszczenia. Sprawność rekuperatora definiuje się jako ilość odzyskiwanego ciepła. Możliwe ograniczenie strat ciepła dla wentylacji budynku przy zastosowaniu rekuperatora wynosi ok. 80%.

Opcją dodatkową systemu wentylacji mechanicznej oraz dalsze ograniczenie strat ciepła i uzyskanie zysków klimatyzacyjnych jest możliwe przy zintegrowaniu rekuperatora z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), w którym powietrze przed doprowadzeniem do wnętrza domu podgrzewa się w czasie zimy i chłodzi latem.

   Rekuperator  Rekuperacja

 

 

Rekuperacja - schemat

 

 

 
Copyright © 2011 eko-bud.net
Produced by Serwis stron | Powered on CMS by Quick.Cms